Vad är särbegåvning

NÄR ÄR ETT BARN SÄRBEGÅVAD?

5 % av alla barn är särbegåvade och har en intelligenskvot en bit över 120. Särbegåvade barn behöver stimuleras i skolan, men bristen på kunskap om de särbegåvade eleverna är ett stort problem, vilket är en stor förlust för samhället.

Enligt den nya skollagen ska alla elever ha rätt att utvecklas till sin fulla  potential

Det rör sig om 2-3 procent av alla barn, de som har en intelligenskvot en bit över 120. (Weschler Scale). De flesta fungerande individerna i samhället har mellan 90 till 100 IQ. http://sv.wikipedia.org/wiki/Wechsler_Adult_Intelligence_Scale

Wechsler Scale-kurvan IQ

gaus kurva

Ett särbegåvat barn visar på ett eller flera områden klart högre begåvning än sina jämnåriga. Särbegåvning kan definieras som en genetisk potential och på grund därav möjliggörs prestationsmöjligheter på en nivå som vida överstiger en populations genomsnitt. http://sv.wikipedia.org/wiki/Särbegåvat_barn

Den särbegåvad barnen är också de individerna som har percentiler över 75% på alla intellektuella färdigheter så som: verbala, abstrakt logik, matematisk, spatial, minneshantering och perception, och kreativitet.

Kreativiteten är en viktig faktor för förekomsten av begåvning. Individerna som är särbegåvade visar högre percentiler angående denna funktion.

“Att vara särbegåvad är ingen diagnos”

IMG_0151

Brist på kunskap leder till felaktig diagnostisering och medicinering

Forskning kring särbegåvning har bedrivits internationellt under en längre tid, men inte i någon större utsträckning i Sverige. Det saknas kunskap om särbegåvning i vårt samhälle på alla möjliga nivåer och inom flera instanser. Det leder till att många särbegåvade barn felaktigt diagnostiserad med ADHD, autism och Asperger och riskerar därmed att medicineras. Att vara särbegåvad är ingen diagnos. Symtomen försvinner när de får rätt stöd och miljön i skolan anpassas utifrån deras behov. En rättighet de idag har enligt svensk skollag.

IMG_4532

Konsekvenserna av att ingenting görs

Idag präglas ofta särbegåvade barns skolgång av att det är att många som mår dåligt, blir mobbade i skolan, underpresterar för att passa in i gruppen samt känner sig ensamma och missförstådda under hela sin skoltid, eftersom de inte tänker och gör samma som de andra. Det uppstår ofta problem i samspelet med jämnåriga, för de tänker och agerar inte som barn generellt.

Tristess och brist på social acceptans leder inte bara att dessa barn stannar i utvecklingen och blir “medelmåttor”, utan ofta får betydligt allvarligare konsekvenser, som t ex: underprestation, könsidentitetsrelaterade problem, ätstörningar, ensamhet, skolvägran, stress och även efter att ha mått dåligt under flera år, risk att hamna i depression (som i värsta fall kan leda till självmord).

En elev som aldrig möter verkliga utmaningar riskerar också att misslyckas högre upp i klasserna på grund av bristande studieteknik. Många glider igenom låg- och mellanstadiet och får alla rätt på proven utan ansträngning. Men när kraven sedan ökar, har de ingen vana att läsa läxor eller plugga till prov.

IMG_0097

 

Särbegåvade kan ha svårt att redovisa uppgifter stegvis eftersom de är snabba och hoppar över tankeled. Det händer ofta i matematiken. För att kunna följa läroplanen, som kräver bevis i steg, behöver man ibland anpassa sig efter de här barnen. Det gäller att fånga upp och berömma alla elevers styrkor och ge dem stöd inom deras svaga områden.

 

För många särbegåvade är utanförskapet det stora existentiella dilemmat. För “att passa-in” i gruppen, en hel del underpresterar medvetet under skolåren för att slippa sticka ut.

Högkänslighet

Särbegåvade barn är ofta mycket känsliga och lätt sårande, med en stor känsla för rättvisa. De behöver hjälp för att förstå hur de själva fungerar, och varför de ofta krockar i möte med andra människor.

Genom att förstå sina egna behov och begränsningar, samt hjälp dem att hitta strategier för att hantera detta, kan de lättare möta omvärlden och kunna förstå det sociala spelet. När stödet brister för denna grupp av elever, tappar de koncentrationen samt motivationen för skolarbete och går miste om kunskaper och lärande.

Amerikanska uppgifter visar att ända upp till 20 % av de särbegåvade barnen hoppar av skolan.

 

 

 

 

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s